Pitääkö näyttelyosaston työntekijöiden ilmoittautua?

Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Näyttelypaikoilla voi työskennellä vapaasti, eikä lukumäärää ole rajattu. 
Pyydämme kaikkien työntekijöiden nimet noin viikkoa ennen tapahtumaa ja tulostamme jokaiselle nimineulan.
Nimineulat jaetaan rakentamisvaiheen lopuksi näyttelypaikoille. 

Nimineuloja käytetään konferenssin ajan ja se oikeuttaa liikkumiseen näyttelyalueilla, mutta ei ITK-luentosaleissa.

Näytteilleasettajat saavat yhden pääsylipun ITK-luennoille. Sitä voi käyttää yksi henkilö kerrallaan. Pääsyliput jaetaan näyttelypaikoille näyttelyn alkaessa.