Verkkokaupassa voit selata näyttelypaikkojen tietoja ja kuvia, varata vapaina olevia näyttelypaikkoja, tilata näyttelypaikallesi kalusteita ja muita palveluita sekä ladata ITK-logoja ja ITK-julkaisuja. Verkkokaupasta voit ladata itsellesi myös maksuttoman karttasivuston ITK2024 näyttelystä 
ja konferenssin esitystiloista.